تعرفه های ما

بعد از پرداخت وجه با واحد پشتیبانیارتباط برقرار کنید.

یک هفته

15000
تومان
 • دریافت فالوور نامحدود
 • پنل حرفه ای و نامحدود
 • تنظیمات دلخواه
 • نمایش زنده فعالیت و آمار پیشرفته
 • پشتیبانی سریع

یک ماه

39000
تومان
 • دریافت فالوور نامحدود
 • پنل حرفه ای و نامحدود
 • تنظیمات دلخواه
 • نمایش زنده فعالیت و آمار پیشرفته
 • پشتیبانی سریع

سه ماهه

105000
تومان
 • دریافت فالوور نامحدود
 • پنل حرفه ای و نامحدود
 • تنظیمات دلخواه
 • نمایش زنده فعالیت و آمار پیشرفته
 • پشتیبانی سریع

رفتن به سایت

موفق باشید.